显示带有标签的帖子 平台. 显示所有帖子
显示带有标签的帖子 平台. 显示所有帖子

六月13,2016

杜特尔特, Cayetano, Pimentel: 在 side 在 fo on the 参议院 Presidency (Part 2 of 2)

杜特尔特, Cayetano, Pimentel: 在 side 在 fo on the 参议院 Presidency (Part 1 of 2), ThinkingPinoy explained that over the past month, President-elect 杜特尔特 has masterfully consolidated and tested the limits of his political power, with 参议院 如 the only thing standing in his way.

The key to the 参议院 is in the 参议院 Presidency, currently contested by Senator and PDP-拉班 President 科科·皮门特尔; and Senator and 杜特尔特 running mate 艾伦·彼得·卡耶塔诺. Now, it’是时候继续我们离开的地方了。

杜特尔特, Cayetano, Pimentel: 在 side 在 fo on the 参议院 Presidency (Part 1 of 2)

政治是利益冲突的斗争,而不是善与恶之间的斗争。因此,选民有责任选择一位其利益和主张与他们的利益最相符的领导人。我们越早学习,认识并接受这个真理,对我们越好。 ThoughtPinoy已经充分意识到了这一事实,’s why he’一直试图教育他的读者今天的来龙去脉’s “权力的政治游戏”.

2016年4月22日

奥普兰·兰巴特-西巴特:PNP承认“医生”犯罪统计


三月 Roxas说达沃’安全是神话,还是他的Oplan Lambat-Sibat是神话? Roxas要么在数学方面很糟糕,要么他认为我们就是那么愚蠢。
ThoughtPinoy于2015年12月首次发布了此文章。已对其进行了更新以反映最新的发展。如果你'重新阅读旧文章,请跳过前几节,直接进入"Update".
在我详细说明之前,让’首先听到双方的声音。

2016年4月10日

TP to Stranger: 杜特尔特 does not inspire me一个陌生人告诉我,"我希望你有胆量。我想写你做的同样的事情-关于整个社会,特别是我们的国家如何-有两种人。可以改变但赢得胜利的统治精英't和一个想改变一切但可以'这样做。嗯...也许's why I can'不写-因为我觉得我失去了一切。他们说'给一个男人一个面具,他们'给你看他们的真实面孔。' That's为什么启动TP?"

2016年4月1日

#BigasHindiBala : 杜特尔特, Roxas & the Kidapawan Carnage正是这种现实使挨饿的农民陷入了厄运:Kidapawan大屠杀。

这一切始于我个人账户上的Facebook Post。我在我的Facebook墙上张贴了关于Kidapawan大屠杀的视频,并附有消息...

三月ch 23, 2016

#PiliPinasDebates2016: 杜特尔特, Poe, and 对外政策


杜特尔特’关于军事危机的问题完全使教皇感到困惑,并公开暴露后者’的经验不足。这件事引起了许多模因的普及,所以我赢了’不再添加。相反,让’让Poe更认真一点,让’s分析在所述事件期间到底发生了什么。

三月ch 22, 2016

Pagpili ng Pangulo?帕朗皮萨朗‘yan!


Paano mo pagagalingin ang pigsa mo sa puwet? Meron kang apat na pagpipilian: Binay, Roxas, Poe, at 杜特尔特.

三月ch 11, 2016

格蕾丝·丹丁(Grace,Danding),在可可征税(Coco Levy)的第2部分中,共2部分:Ang Pagtatakip ni Poe信息连续化 丹丁的Ang Buong Kuwento ni Grace,在Coco Levy上[第1/2部分]。 Matapos Kong ipaliwanag Kung Paano Binuo,迪纳亚,at Ninakaw Ang Buwis ng mga magniniyog,ipapaliwanag ko naman kung paano ito minamanipula hanggang ngayon,在Kung Paano tahasang dinidipensahan ni Poe si Danding sa kabila。

丹丁·格蕾丝(Grace,Danding),在可可征税(Coco Levy)的第1部分中:2拿破仑级骗局15


Hindi ko akalaing taltalbugan pa ni 格蕾丝·坡 si 三月 Roxas sa patindihan ng crony。 Sa ngayon,pinipilit ko na lang paniwalaang mangmang si Poe。 Dahil kung tunay niyang naiintidihan ang lahat ng ito,卡巴汉纳泰隆拉哈特。 ipapaliwanag ko的塔拉。

三月ch 10, 2016

可可集团到坡,埃斯库德罗:“过度紧张的时间”一个椰子农组织将Poe和Escudero称为“naïve” and “misinformed”,他们对Danding Cojuangco和Coco Levy Fund Scam的声明"a great big lie."

三月ch 9, 2016

Gobyernong May #Puso:2021年国家发表演讲Ako poe si Grace Llamanzares-Poe和ang inyong pangulo。 Ngayon Taong 2021,Narito Poe Ako Upang Isalaysay Ang Kalalayan ng bansa sa ilalim ng“Gobyernong可能#普索”.  

三月ch 8, 2016

2个朋友讨论PH外国所有权法


阿联酋迪拜的朱美拉湖塔楼自由区

Umaalis ang mga OFW sa bansa kasi walang matinong trabaho dito,pero alam mo bang pwedeng magkaroon ng OFW级别的工作sa Pilipinas mismo?

三月ch 7, 2016

2个朋友讨论候选平台与寡头制还有希望。我们只需要做出正确的选择。


三月ch 6, 2016

2个朋友讨论阿罗约vs阿基诺PH GDP增长


是国家'Daang Matuwid最近造成的星状增长?阿基诺和阿罗约之间的GDP增长差异是否显着? TP和JC进行调查。

2016年2月27日

Roxas与腐败:竞选飞机,选举支出,采矿利益和Lumad权利

放弃原样。 无论我们是否愿意接受,这句话都定义了人生的游戏。这条规则适用于所有竞选活动:为了某件事,为此某事。

 当我第一次听到自由党(LP)押曼努埃尔的赌注时“Mar”Araneta Roxas III已花费 ₱仅2015年8月电视广告就有2.57亿个,我最初的反应是“嗯,玛雅曼·纳曼·塔拉加·西马尔 ”。我知道他属于富有的寡头,所以我想这是预料之中的。如果我的氏族拥有 阿拉内塔中心,我想我有能力做到这一点。毕竟, 有多少菲律宾人有能力去沃顿?

2016年2月26日

2 UP 辩论r-Friends谈论2016年PiliPinas辩论


皮诺(TP)和JC成为了朋友十多年了。他们通过UP辩论协会会面,他们都是成员。在本文中,TP,让我与您分享我们的实时对话,而我们俩都在观看2月21日(星期日)播出的GMA 7总统辩论。

2016年2月16日

Roxas与腐败:竞选飞机,选举支出,采矿利益


放弃原样。 无论我们是否愿意接受,这句话都定义了人生的游戏。这条规则适用于所有竞选活动:为了某件事,为此某事。

2016年1月1日

LP,Roxas,Napoles和信息自由方面的2个朋友

伊藤爱尚美国 namin ng Kumare Kong si JC桐哥90'爱心团队的克劳丁·巴雷托(Claudine Barretto)在某种程度上与人文交流,维护活动以及信息自由有关。

2015年12月29日

Level UP: 2 Friends discuss Rody 杜特尔特 and 三月 Roxas

一个月后 we first talked about 三月 Roxas and Rody 杜特尔特, 我的朋友JC和我重新探讨了谁是更好的问题。我觉得这次对话意义重大"level up"从最后一个开始,您可能会注意到'比上一个加热的多得多。但是,这只是一个 debate: 我们正在推理,而我们并没有亲自考虑, at all.

2015年12月27日

2位好友参加总统大选和圣诞节假期


Sira ba talaga ang ulo ni Miriam Santiago? Paano nga kaya kung manalo si Binay吗? Bakit ba wagas maka-推si 格蕾丝·坡?'Yan ang napag-usapan 那敏 ni JC ngayong Christmas break.