2019年2月2日

父母:Doh Bangkay Chasers“buy evidence”来自Dengvaxia受害者

拿着dengvaxia卡片的孩子。
It’自2017年11月苏达亚爆发以来一年以来一年。从那时起,公共律师’S Office(Pao)的首要地区。佩达·奥司累累已经尸体尸体超过一百个疫苗,其中绝大多数是通过拙劣的2016年学校疫苗接种计划收到疫苗的疫苗(DoH),由此秘书Janette Garin领导。

PAO已经向肇事者提出了一些刑事,民事和行政案件,可能是现代历史上最大的医疗实践的案件。

然而,正义仍然难以捉摸,就像几个受害者一样’父母今天出现并指责’试图的健康部“buy evidence”从他们那里,这将使受害者变得更加困难’家庭,以保护对罪犯的认可。


今天’S卫生部门由弗朗西斯科二级秘书负责人,他以前是一名Doh顾问直接向Noynoy Aquino-Era Doh Sec报告。 janette garin。

提交Dengvaxia案件的基础知识

罗德里戈·杜特总统任务是公共律师 ’S Office由执行援助请求的受影响家庭的Dengvaxia案件。

要启动正式投诉,PAO逻辑上询问每个申诉人提交应使用作为支持证据的医疗记录,包括:
1. Dengvaxia卡 –在疫苗接种时由DOH发出的小卡,详细说明疫苗接种的疫苗,疫苗接种,以及当受体接受Dengvaxia剂量时。这是Prima的有证据表明该儿童确实接受了Dengvaxia。
2.死亡证明 –本文件规定了死亡的日期和原因。

3.医疗摘要 –Dengvaxia收件人的简明摘要’S条件,通常由围绕收件人的时间颁发的合格医学专业人士’s death.
如果没有这些基本文件,赢得了邓伏亚洲案件将严重延长,如果不是不可能的话。

但是在那里’s a problem.

几位邓瓦西亚父母最近告诉PAO,卫生卫生部试图换取其原始记录以换取PHP 50.0000医疗援助。虽然它’真实的是,荷兰总统指示DOH延长财政援助,总统没有订购DOH从受害者那里剥夺证据’ kin.

但是’s what DOH did. 

“DoH buys evidence”

以下是从17名宣传的邓凡岛申诉人的宣传证词:

证人1:Aileen Teves

受害者/伤亡:何塞巴拉卡诺
邓志亚州案件第15号
[点击此处查看宣誓宣誓书的副本。]
“Sabi Ng [Taga-Doh],Ang Kairangan Daw Po Nilang Makuha Ang Orihinal Na Kopya NG死亡证明NG Aking Anak在Ang Dengvaxia卡Kapalit NG Halagang PHP 50,000现金。”
翻译:DOH said they need to get my child’S原始死亡证明和登革亚州卡换来普及PHP 50,000现金。

见证第2号:armelsam racuya

受害者/伤亡:Kianah Mae Racuya
邓志亚州案例56
[点击此处查看宣誓宣誓书的副本。]
“2018年6月的第二个星期日,我们接近了Doh员工交谈…我被问到我是否欠医院…(和)向他们提供支付…如果我要去,他们会问我文件… tulad ng…死亡证明,登上卡片和医疗摘要… daw…支付医院费用…"
翻译:On the second week of June 2018, a DOH employee approached us for a conversation, asked me if I still have debts with the hospital, and offered to pay them off. If I agree, they asked me for documents like death certificate, Dengvaxia card, and Medical Abstract, supposedly as a requirement for them to pay the hospital bills.

证人3号:Corazon Malagom

受害者/伤员:Rolando Malagom
邓志亚州案例32号
[点击此处查看宣誓宣誓书的副本。]
“Bigla Akong Hinarang Ng ... Nagtratrabaho Sa San Rafael Rural Health Center Na Kung Saan Ang Aking Anak Ay Tinurukan Ng Dengvaxia疫苗...... Sabi Nila,Kukunin Nila Ang… Dengvaxia Card…Kapalit NG Libampung Libong Piso(PHP 50,000.00)。“
翻译:Workers from San Rafael (town) Rural health center, where my child was vaccinated with Dengvaxia, suddenly approached me. They said they’LL获得Dengvaxia卡以换取PHP 50,000。


目击者第4号:Florante OcFemia

受害者/伤亡:kenchi Ocfemia
邓志亚州案件80号
[点击此处查看宣誓宣誓书的副本。]
“Humihingi [Ang Doh] NG要求Para Makuha Yung Tulong… Humingi siya ng… Dengvaxia card…pakapalit ng php 50,000.00 na‘burial assistance’.”
翻译:The DOH has requirements before they extend assistance. He asked for the Dengvaxia Card in exchange for Php 50,000.00 burial assistance.

目击者第5号:珍妮玛丽普尼

受害者/伤亡:M​​elvin Karl Elipane
邓志亚州案例21号
[点击此处查看宣誓宣誓书的副本。]
“当出现在电视上的尸检时… ng Public Attorney’我的办公室我哥哥的嘴唇去了我们的房子是Dengvaxia疫苗的顶部… Sinabi nila…与我的妈妈开设银行账户,因为他们将进来那里的钱刚刚停止与公共律师合作’他的办公室,他向他们提供了与我哥哥住院和死亡的文件。我被它所覆盖,因为我在母亲旁边旁边,他们就像他们对他们一样。”
翻译:“接种兄弟的人在公共律师后访问了我们的家’我兄弟的办公室尸检’仍然在电视上出来了。他们告诉我的母亲开设银行账户,因为他们将存入一笔金额,即她与PAO沟通的条件以及她携手与我兄弟相关的文件’S住院和死亡。当我在谈论时,我清楚地听到了这么清楚。”

见证第6号:詹妮弗·德罗斯桑托斯

受害者/伤员:Lea Delos Santos
邓伏亚洲案件没有。 22.
[点击此处查看宣誓宣誓书的副本。]
“Pinuntahan Kami Ng Barangay船长Kasama Ng Mga塔卡Doh Na Hinihimok(Kami)Na Tanggapin Ang PHP 50,000 kapalit Ng Pag-unong Ng Reklamo。”
翻译:The barangay (village) captain and DOH workers approached us and tried to convince us to accept Php 50,000 in exchange for withdrawing the case.


见证7号:Judelin APA和Erwin APA

受害者/伤员:EJ Christian APA
邓伏亚洲案件没有。 30.
[点击此处查看宣誓宣誓书的副本。]
“…Pumunta(kami)Sa乡村健康单位(保健中心)在Pagdating Naming Doon Ay KinaUsap Kami Ng Isang Nars在Tinanong Kami Kung Gusto BA Raw Naming Mag-Prose Ng Financial Actional NA PHP 50,000.00 Kapalit NG… Dengvaxia Card.”
翻译:We went to the health center and upon arrival, a nurse approached us and asked if we want to avail of Php 50,000 assistance in exchange for the Dengvaxia Card.

见证8号:Leonila Sibayan

受害者/伤亡:罗纳德锡贝南
邓伏亚洲案件没有。 85.
[点击此处查看宣誓宣誓书的副本。]
“Sinabi Sa akin [ng mga taga-doh] na kairangan命名pumunta sa [doh-tayuman]在ibigay ang aking dengvaxia卡Upang Makuha Ko Ang Pinansyal Na Tulong Na Nagkakahalaga NG P50,000。”
翻译:DOH officials told me that I need to go to DOH-Tayman and surrender my Dengvaxia Card before I can get the Php 50,000 financial assistance.

见证No. 9:Luzviminda Cortes

受害者/伤亡:JoaniñaCortes
邓伏亚洲案件没有。 58.
[点击此处查看宣誓宣誓书的副本。]
“当我到达我们的房子时,Jimmy带我来了我们需要的文件列表…提交给Doh,所以我们可以获得经济援助… na…PHP 50,000。我们提交的文件列表要求苛刻…两者都在我们提交给公共律师的文件列表中’S办公室与我们提交的案件有关。某些… hinihingi…是我儿子joaniña的登记卡和死亡证明。
翻译:回到我们家后,吉米(见证人“儿子”递给我一份文件清单,我们需要向DOH投降,以便我们接受PHP 50,000的财政援助。要提交的文件清单与我们提交的公共律师办公室的文件列表完全相同。列出的文件中是我女儿Joaniña的登记卡和死亡证明。

见证第10号:Lyngin Alcantara和Erwin Alcantara

受害者/伤亡:Clarissa Alcantara
邓伏亚洲案件没有。 28.
[点击此处查看宣誓宣誓书的副本。]
Ang护士na nagturok ng dengvaxia vaccine sa在isa pang tao na nagpakilalang主任Ng Doh Ay Nagtungo Sa Aming Bahay。 inalok po nila kami ng php 50,000 kapalit ng pag-surrender ng mga原始副本… Dengvaxia Card.
翻译:The nurse who vaccinated my child and another person who claimd to be DOH Director visited my home. They offered Php 50,000 in exchange for the original Dengvaxia Card.

见证11号:玛丽莲卡罗纳

受害者/伤员:Trish Anne Casona
邓伏亚洲案件没有。 66.
[点击此处查看宣誓宣誓书的副本。]
“Bilang Kapalit NG PHP 50,000 Na Tulong Ay Kailangan Kong Isumite Ang Dengvaxia卡,死亡证明…Hindi Ko Tinanggap Ang Tulong…”
翻译:In exchange for the Php 50,000 assistance, I was required to submit the Dengvaxia Card, Death Certificate… I didn’t accept it.

见证12号:玛丽安宫殿

受害者/伤亡:Angelica Palumbarit
邓伏亚洲案件没有。 16.
[点击此处查看宣誓宣誓书的副本。]
“[多哈]宣布政府已为PHP提供援助50,000.00,但在我收到此类援助之前,我需要向他们提供我儿童当归的Dengvaxia卡和死亡证明的原始副本。 ”
翻译:The DOH told us the government is extending assistance in the amount of Php 50,000 but before I receive the said assistance, I would have to surrender the original Dengvaxia Card and Death Certificate of my child Angelica.

见证13号:Rowena Malana Villegas

受害者/伤亡:迈克尔·韦勒GABLE
邓伏亚洲案件没有。 9.
[点击此处查看宣誓宣誓书的副本。]
“[健康中心护士说]那个‘我已经向您提供政府援助50,000.00…只有替代品是登录卡,死亡证明和临床摘要…经过近一个月后,护士珍妮回到了我们家。在这种情况下,他与Barangay会员的高多官员在一起…和他的护士…我再次拒绝了这个问题。即使我会遭受盐,我也不会接受这笔钱。正义我正在寻找儿子的死亡。”
译文:保健中心护士说,“我在这里向您提供政府的帮助,以50,000.00的金额换取登录卡,死亡证明和临床摘要。一个月后,护士Janine再次访问了我。这次,她据说是一个据说是一个高级的Doh官员,一个村庄议员和其他护士。我再次拒绝报价。一世。’d宁愿饿死而不是接受那笔钱。我为孩子们正义’s death.


见证14号:Vilma Hinayon

受害者/伤亡:Aldrin Hinayon
邓伏亚洲案件没有。 42.
[点击此处查看宣誓宣誓书的副本。]
“如果Dengvaxia卡在我的监护下,他们就会毫不犹豫地问我…当他们了解到文件在Pao中,我被我被驱使给我给他们…证明金融援助P50,000的证据…”
翻译:The didn’如果我和我一起担任登记卡,请犹豫。在他们发现Pao有文件之后,他们试图说服我将其检索并将其交给他们…作为PHP证明50,000财政援助。

见证第15号:Virgie Losanga

受害者/伤亡:Levie Losanga
邓伏亚洲案件没有。 88.
[点击此处查看宣誓宣誓书的副本。]
“[Doh Mandaluyong]告诉我…那必须通过… Dengvaxia Card…当我拿着所有原始的邓凡岛疫苗文件时 …我已经实现了一个值得我孩子的生命的p50,000。我与公共律师接近和谦卑的帮助而不是去做Doh主办公室’办公室为我的孩子实现正义。”
翻译:DOH-Mandaluong told me that I need to surrender the Dengvaxia Card (among other requirements). After collecting all the original documents on the Dengvaxia Vaccine, I wondered if my child’生命只是值得php 50,000。我讨论了公共律师而不是去DOH主办公室’S办公室要求帮助,所以我可以看到我的孩子的正义。

见证第16号:弗吉尼亚卡西尼奥

受害者/伤亡:RoshineCariño
邓伏亚洲案件没有。 23.
[点击此处查看宣誓宣誓书的副本。]
“我们埋葬了我的儿子。后…一个星期天......已经弥补了我们的房子… ng (health) center…据称我们涉嫌50,000毫无疑问地结婚’y tulong…但是为了换取他们,我们希望为他们提供Dengvaxia卡和死亡证明并签署圣经。”
翻译:We buried our child. After a week, a health worker visited our home to offer us Php 50,000 as supposed financial assistance but in exchange, they want us to surrender the Dengvaxia Card , surrender the Death Certificate, and sign a certain document.

见证17号:安东尼奥卡斯特罗门德

受害者/伤亡:Adeline Castroverde
邓伏亚洲案件没有。 34.
[点击此处查看宣誓宣誓书的副本。]
“我是2018年9月在Doh和那里的Dengvaxia受害者会议,我发现PHP 50,000只能能够完成所需的要求[喜欢] Dengvaxia疫苗(Dengvaxia Card)。”
翻译:I attended a conference about Dengvaxia victims in September 2018 at the DOH and I learned from there that they have Php 50,000 to give out as soon as we complete the requirements like the certification that our child was injected with Dengvaxia.

妈的努力?不仅在基层

上一节中引用的陈述详细介绍了卫生部门’S尝试和基层级别破坏邓伏菊属植物的病例。为伤害添加侮辱,Doh使用总统的禁止者’他自己的名字偷走了从受害者的证据,即使有助于受害者是荷兰人总统所说的。

2018年11月,公共律师’S Office写信给Doh地区7,询问后者的邓志岛卡,死亡证明和其他原始文件,即后者从宿务市申诉人收到的后者。

作为回应,Doh Region 7导演Jaime Bernadas说他可以’T提供文件,因为他们已经被送往马尼拉的Doh Central, 如下所述的字母所示:

简而言之,利用P50,000援助的Dengvaxia受害者将难以提出案件,更不用说确保定罪,因为Doh正在持有他们的证据人质…以换取30,000款的药物总和。

但是叔叔’努力不会结束那里。几位排名排名的政府官员甚至是一个非常突出的登记倡导者一直试图说服Pao首席Acosta以消除Doh Sec。数码。

尽管他们知道这一提议,但除了成为一个律师分配的理由之外,对于邓瓦西亚受害者来说是一种无耻的背叛,这些受害者只想要对他们死去的孩子正义。

幸运的是,PAO一贯且激烈地反对这些进步。

谢谢,Pao首席Acosta。 [rj nieto / wardingpinoy]


别忘了分享! 

在Facebook和Twitter上关注思考!

相关文章: